اما

از نو برایت می نویسم

حال همه ما خوب است

اما

تو باور مکن

/ 1 نظر / 4 بازدید
آرزو

ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب می گویند...