# 8522

باید -تمامِ-امیدتبریده شود...اگر چشم دوخته ای به باز شدنِ این -گِره-.چشم -بِبُر-دِل -بِکَن-از تمامِ تعلقت ...بگذار -آسمان-بارانِ اجابَتببارَد . . ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 4 بازدید