دعا

منت می گذارید اگر دعا کنید برای صبوری این دل ناماندگار بی درمان!

من هم دعایتان می کنم.....

/ 2 نظر / 4 بازدید
آرزو

دعا می کنم آسمان آرزوهایت هر روز آبی تر شود حالا اگر از سقف اتاقم بالاتر نرفت دعایم تو ببخش...

عرفان

میگن به دعای گربه سیاه، بارون نمی یاد پس دعای ما که فایده نداره ولی ما به دعای شما بس امید داریم!