این دل‌گرفتگی های مدام

من
تو
شب
شعر
سکوت...

"حال همه ما خوب است
اما تو باور نکن!"
پ.ن:
 قطعه آخر، طبیعتا از سید علی صالحی‌ست
.

/ 7 نظر / 22 بازدید
siavash

من تو شب شعر سکوت خاطرات واژه ای که بیگانه شده با ما، عشق احساسی که میکوبد مرا و کسی که در امتداد شب عبور کرد حال همه ما خوب نیست من زیر این هجمه سخت شکستم

ستاره ها

هر چه از نو بنویسیم باز همان است((حال همه ما خوب است اما تو باور مکن))

زهرا

من تو مهر بوسه باران .... می بینی ؟ دوباره دارم دورغ می گویم عزیز دلم

زهرا

من تو مهر بوسه باران .... می بینی ؟ دوباره دارم دروغ می گویم عزیز دلم

...

امام زمانی وجود نداره، چرا خودتون رو فریب میدین؟ آن یک مورد تاریخی برای کسب قدرت بود و لاغیر