شیرین

باورم شده بود!
باورم شده بود،
که دیگر صدای تو را در سکوت ِ تنهایی نخواهم شنید!
راستی در این هفته های بی ترانه کجا بودی؟

تمام دامنه ی دریا را گشتم تا پیدایت کردم!

http://fa.tanin2music.com/?p=1630

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
آیسان

"باد را باید کشت / باد ویرانگر پاییزی را می گویم /ازچه رو می شکنی ساقه زنبق را باد؟ / زنبق ترد بیابانی /عاقبت بر تو و بیداد تو خواهد شورید ...."

کبری آسوپار

ترانه ی بودنت را هر روز می شنوم کسی در خاطره های من تو را می خواند