! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

به‌ خواب‌ُ به‌ رؤیاهایم‌ دوستَت‌ می‌دارَم‌ !در بیداری‌ُ این‌ کابوس‌ِ بی‌امان‌ !در لحظه‌های‌ نه‌ مَنی‌ و در ساحل‌ِ اقیانوس‌ِ گسترده‌ی‌ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
اسفند 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
3 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
13 پست
مهر 90
6 پست
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
11 پست
خرداد 90
11 پست
اسفند 89
18 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
17 پست
آذر 89
25 پست
آبان 89
17 پست
مهر 89
17 پست
شهریور 89
30 پست
مرداد 89
30 پست
تیر 89
41 پست
خرداد 89
45 پست
اسفند 88
44 پست
بهمن 88
51 پست
دی 88
28 پست
آذر 88
4 پست
آبان 88
46 پست
مهر 88
39 پست
شهریور 88
27 پست
مرداد 88
29 پست
تیر 88
57 پست
خرداد 88
1 پست
8529
1 پست
8528
1 پست
دایره
1 پست
مردم
1 پست
حاجت
1 پست
خانه
1 پست
8527
1 پست
8526
1 پست
8525
1 پست
8524
1 پست
8523
1 پست
8522
1 پست
8521
1 پست
8520
1 پست
8519
1 پست
8518
1 پست
8517
1 پست
8516
1 پست
8515
1 پست
8514
1 پست
8513
1 پست
8512
1 پست
8511
1 پست
8510
1 پست
8509
1 پست
8508
1 پست
8507
1 پست
8506
1 پست
8504
1 پست
8503
1 پست
8502
1 پست
8501
1 پست