باشد...

باشد! به میهمانی دل‏ها نیامدی

باشد دوباره حضرت آقا نیامدی

گفتم برای آمدنت گل بیاورند

گل بود و عشق بود؛ ولی...ها؟ نیامدی؟

/ 0 نظر / 3 بازدید