دردم نهفته به ز طبیبان مدعی...


گفته بودم
قصه‌ی اینهمه تنهایی‌ات را
برای هر گلی از گلهای باغ مگو؛

گلها
حدیث ایستاده مردنِ سرو را
کمتر باور می کنند.


/ 3 نظر / 20 بازدید
محمد

«گلها حدیث ایستاده‌مُردنِ سرو را کم‌تر باور می‌کنند.»؛ خیلی خوب.

گـــل یــخ

زیـــــــبا ...

بارون سبز

این روزها گل ها که هیچ کمتر کسی حدیث ایستاده مردن را باور می کند..!!!