سقا

بیعت ها فرق میکند!

در کوفه دست میدهند

در کربلا... دست میدهند...

...

همین...!

(حسین متولیان)

/ 3 نظر / 5 بازدید
رهرو

[گریه][گریه][گریه][گریه][گریه]

حسین متولیان

بهار میرسد اما چه فرق میکند آیا برای شاخه ی خشکی که در اجاق می افتد