...

باران که می بارد، تو در راهی...

/ 3 نظر / 5 بازدید
آرزو

باران که می بارد این روزها درست بر عکس گذشته ها دلم سخت تر و سنگین تر میگیرد این روزها همه چیزش وارونه است...

آرزو

به یقین فردا روز دیگریست...

آرزو

شما اجازه صادر نفرمودین منم بدون اجازه در هر دو وبلاگم لینکتون کردم[خجالت]