تب تلخ

خدا ما رو برای هم نمی خواست

فقط می خواست همو فهمیده باشیم...

تب تلخ

 

 

*این روزها غرق در دریای اندیشه های صدرای شیرازیم

/ 3 نظر / 4 بازدید
سمیرا

دل می رود ز دست صاحبدلان خدا را دردا که راز پنهان خواهد شد آشکار