بی تو این بهار

این بهار را هم قاب می‌کنم
می‌گذارم کنار پنجره؛
کنار تمام بهارهایِ دیگری
که بی تو گذشت...

/ 5 نظر / 30 بازدید
siavash

بهار هم میرود و عطر عاطفه سیب میماند در یاد... رها سپهری

هدی

خیلی خوب :)

بارون سبز

این بهار هم گذشت حضرت بارانِ من نیامد.....!!! سال دیگر بهار خواهم بود؟؟!!!! (آپم خوشحال می شم سربزنید)

بهار (خونه ی دل )

آدم ها فقطـ آدم هســـتند، نـــه بیشتر و نــــه کمتر... اگــر کمتر از چیزی کـــه هستند نگاهشان کنـــــــــی ... آنها را شــــکسته ای ! و اگــــــر بیشتر از آن حســـــــابشان کنـــــی، آنها تو را میـــ شـــــکنند. ! بین ایــــــــن آدم های آدم، فقط بایـــــــد عاقلانــــــــــه زندگــی کرد؛ نه عاشقانه ....