...متاسفم

آقای مهندس ضرغامی! برای شما و رسانه ای که اینگونه به راحتی با حیثیت دوستان انقلاب ، بازی می کند شدیدا متاسفم

/ 2 نظر / 3 بازدید
یکی

سلام موافقم ولی نمیتونم مثل شما فقط متاسف باشم. من مخالف تلویزیون دروغ هستم تحریمش میکنم تبلیغاتشو نمیخرم اخبارشو نمیشنوم یا حق

کاظمی

سلام قضاوت کار ساده ای نیست ولی مثل اینکه شما آن را به سهولت انجام می دهید!