ترس

من از تکرارِ اینهمه سکوت
می ترسم.

گاهی بلندتر صدایم کن!

/ 10 نظر / 30 بازدید
زهرا

گاهی بلندتر صدایم کن !فقط گاهی ...!

بارون سبز

من از تکرارِ اینهمه سکوت می ترسم. چه تعبیر قشنگی

آزاد

حنجره ای نمانده دوست من...همه را صدا کردیم...صدایمان نکردند...حتی تو که هیچوقت نخواندی ام منی که لینکیدمت...

شرمین

من از این همه حرفی که ژشت اینهمه سکوت نشسته اند بیشتر می ترسم

زهرا

بیا ببین درخت شده ام این بار ....[خجالت]

زهرا

چه عجب تحویلمون گرفتید خانوم خانومااااااااااااااااا!!!!! خوبی؟ ...دلم برات تنگ شده بود ...درخت شدنم رو بهونه کردم که بیای پیشم ...ببخش بدجنسیمو[خجالت]

مریم...

سایه ها محصول پشت کردن دیوارها به آفتاب اند؛ گستاخی دیوارها را تقلید نکنیم، تا آفتابی بمانیم ...

ری را

سامی دخت عزیز خواندمت،به رسم همیشگی خودم اول اردی بهشت نوشته ها را(که ماه من است) و بعد همینطور تا به آخر و دوست داشتمت...