عصر جمعه

به انتظار ننشینم

به انتظار بایستم

/ 7 نظر / 4 بازدید
علیرضا

سلام. آخر نگفتی اون بابا کی بوده ها! من با اجازه لینکت می کنم. [لبخند]

ترنم

_________@@@@@@@@ ________@@@________@@_____@@@@@@@ ________@@___________@@__@@@______@@ ________@@____________@@@__________@@ __________@@________________________@@ ____@@@@@@______@@@@@___________@@ __@@@@@@@@@__@@@@@@@_________@@ __@@____________@@@@@@@@@_______@@ _@@____________@@@@@@@@@@_____@@ _@@____________@@@@@@@@@___@@@ _@@@___________@@@@@@@______@@ __@@@@__________@@@@@________@@ ____@@@@@@_______________________@@ _________@@_________________________@@ ________@@___________@@___________@@ ________@@@________@@@@@@@@@@@ _________@@@_____@@@_@@@@@@@ __________@@@@@@@ ___________@@@@@_@ ____________________@ ____________________@ _____________________@ ______________________@ ______________________@____@@@ ______________@@@@__@__@_____@ _____________@_______@@@___@@ ________________@@@____@__@@ _______________________@ ______________________@

آرزو

من به انتظار نفس میکشم...

حلیما

سلام به سامی دخت عزیز فقط 1هفته نبودم، دیدم کلی پست جدید زدید. حرف هاتون مثل همیشه به دل میشینه. خوشحالم اومدید.

ستایش

منتظر گاهی خسته می شه و می شینه !

گل بانو

ببخشید که صندلی ندارم تعارف کنم...ولی باور کن برات خوب نیستا همش واستی..

مامان نی نی تپل

رسیدن به خیر خانمی خوبی[قلب] ماشاءالله چقدر مطلب جدید[چشمک] حسابی تازه نفش برگشتی[زبان]ماشاءالله