قول می دهم

سخت نگیر ماهِ من!
آخرش یک روز
تکلیف این بغضهایِ فروخورده
این حرفهایِ در سکوت مانده
و این نگاههایِ خیس را
روشن می کنیم...


/ 5 نظر / 18 بازدید
فاطمه

کاش هیچ وقت دیر نباشد...کاش[ناراحت]

ندای سکوت

سلام امان از بغض! امان از سکوت! امان از دل! شاد باشی

فائزه

کاش تا آن موقع صبر داشته باشم!!!

شرمین

قول دادی یادت نره...

درسا

شاید آن موقع دیر باشد ویا شاید هم حوصله ی شنیدنش دیگر نباشد