هی.... بی قرار

چند روزه ندیدیمت؟حسابش دیگه از دستم در رفته .چهل و چند روزی میشه...فکر می کردی یه روزی اینقدر صبور بشم که طاقت اینهمه دوریتو داشته باشم؟!دلم بیشتر از همه هوای نرگس چشماتو کرده وقتی بی هوا نگام می کنی و آهسته می گی :چی می خوای بگی ؟زود بگو... 

/ 0 نظر / 3 بازدید