رود

شبیه رود بودی
زلال و جاری و گذرا؛
قرار اگر به ماندنت بود
که مرداب می‌شدی.
من اینها را
همین تازگی‌ها فهمیده‌ام
/ 3 نظر / 47 بازدید
محمّد

یکی از عناصرِ خیلی‌مهمِّ شعر «خیال‌انگیزی» یا زیبایی‌شناسی و لطافتِ دیدگاه‌ست. این پستِ شما تا شعر بودن به‌نظرم این عنصر رو کم داره.

بهنام.ج

"الف... . بر گردن عشق ساده ام که انگشترش نخي ست گلوبند زمردين شعر مرا باور نمي کند کسي لعنت به شعر و من ... سلام و درود اين بار نيز خانه ي ما با يک روياي جديد و يک ضيافت ديگر ميزبان شماست. نمي دانم اين ميهماني ها تکراري شده اند يا هنوز دوست داشتني هستند. اين بار اما با دو سفره افطار؛ يک آيه قرآن العزيز؛ يک رباعي از شيخ شيراز؛ چند سطر دست و پا شکسته از بهنام؛ چند تابلو بر در و ديوار خانه مان و يک غزل شخصي و يکي دو مطلب ديگر ميزبان افکار روشن و چشمان خوش بينتان هستم. اميد که ردپاي عبورتان و گرماي حضورتان روشنا بخش اندروني خانه مان باشد.