رفت

روزها با لباس خاکی میگشت و عمامه سرش میکرد.شب ها عبا می پوشید و عمامه را کنار می گذاشت.خواب نداشت.روز از این سنگر به آن سنگر می رفت و به امورات بچه ها می رسید.شب هم که تا صبح مشغولیات داشت.چشم انتظار بودم ببینم که کی یک شب بالاخره خستگی از پا درش می آورد و خوابش می برد.به این حرف ها نرسید.

دم دم های یکی از صبحها داشت تجدید وضو می کرد،یک خمپاره تکی وسط آن سکوت از راه رسید و خندید و رفت.

/ 7 نظر / 5 بازدید
مترسک

هیچ انسانی جزیره ای دورافتاده ازدیگران نیست.ماهمه باهم قاره ای پهناور راتشکیل میدهیم وباریشه هامان به هم پیوندمی خوریم.ممکن است شاخه هامان جدای ازهم به نظربرسند, امابی تردیدریشه هامان یکی ست... سلام [گل]

ترنم

سلام خیلی قشنگ بود[گل] یاد ارمیا افتادم![لبخند] دوست داشتی بهم سر بزن تبادل لینک کنیم[گل]

آرزو

یه جورائی هیچ حس خوبی نسبت به جماعت عبا و عمامه ای ندارم...مگه اونام جبهه می رفتن!

ترنم

[گل][گل][گل][گل][فرشته][گل][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][فرشته][گل][فرشته][گل][گل][گل] [گل][گل][فرشته][گل][گل][گل][فرشته][گل][گل] [گل][فرشته][گل][گل][گل][گل][گل][فرشته][گل] [فرشته][گل][گل][گل][لبخند][گل][گل][گل][فرشته] [گل][فرشته][گل][گل][گل][گل][گل][فرشته][گل] [گل][گل][فرشته][گل][گل][گل][فرشته][گل][گل] [گل][گل][گل][فرشته][گل][فرشته][گل][گل][گل] [گل][گل][گل][گل][فرشته][گل][گل][گل][گل]

علیرضا

چه مختصر و مفید! ایکاش اسمشون رو هم قید می کردید...

کاظمی

سلام چقدر خوب است که متونی که در مورد فرهنگ پایداری می نویسیم، حتما سند و مدرک یا حداقل مرجعش را کنارش ذکر کنیم. تجریه سالهای اخیر روایتگری نشان می دهد که آوردن سند و مدرک یا حداقل مرجع و منبع مطلب، در انتقال و جایگزین شدن مطلب و پیام آن در ذهن مخاطب بسیار مؤثر می باشد. سردار میرفیصل باقرزاده (مسؤول بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس) بسیار به این موضوع تأکید دارند.