! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

بی قرار

این رفتن و برگشتن ؛ این نبودن مقطعی ؛ این گاه و بیگاه بدنبالت نبودن ؛این فرو خوردن بغضها ؛ این پنهان کردن اشکها ؛این حسرت دائمی همیشه با من ؛....مزدش محروم شدن از صدای نفسهایت نبود. بود؟ نفسهایت را از من نگیر...بی قرار شده ام !برگرد .

   + سامی دخت ; ۱۱:٠٢ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸