! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

بارباباپا

بارباباپا عوض میشه:رسانه ملی در یک چرخش 180درجه ای ،بالاخره !!!!!!به نقد عملکرد دولت پرداخت

   + سامی دخت ; ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸