! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

خدا

"غیر خدا هر چه بخواهی، شکست توست" : پشت ماشین نوشته بود.

   + سامی دخت ; ٩:٥٩ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸