! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

 

جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی

با سلام

احتراما ، نظر به حسن سوابق مدیریتی!!!!!!! ، توانمندی و شایستگیهای بالا !!!!! ، رضایت اکثریت قریب به اتفاق جامعه اصولگرایان !!!!! و خدمات ارزنده جنابعالی به ملت ایران ،به سمت معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید...

*دور از انتظار نبود.اما ...

   + سامی دخت ; ٧:٥۱ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸