! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

اعتقاد

نمازت را با صدای بلند بخوان پدر.آنقدر بلند که مجاز است و مقبول -با خلوص اما بلند و خوش آهنگ و دلنشین تا همسایگان صدایت را بشنوند.اعتقاد جهان را آباد خواهد کرد و صدای رسای مرد معتقد، صدای اعتقاد است نه عربده ریا و اگر حق بود که جملگی عبادات در خلوت و خاموشی انجام گیرد و به زمزمه یا در دل، اذان را بر بلندای مناره ها نمی گفتند-با صوت دلنشین پر طنین-و اعتبار نماز جمعه جماعت را مولای متقیان صد بار بیش از نماز در خلوت نمی دانست... 

صدرای شیرازی

   + سامی دخت ; ۸:٤۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸