! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

جهنم

می نویسم وتو می خوانی اما برای فهمیدنش باید زن باشی...نه تنها زن باشی که محجبه باشی...ونه تنها محجبه باشی که چادری باشی...ونه تنهاچادری باشی که حجاب زیر چادرت هم کامل باشد...

زن بودن ومحجبه بودن و چادری بودن هم کافی نیست!برای درک این معنا باید قمی باشی وحرارت سوزنده کویر را با پوست و گوشت و خونت حس کرده باشی و نفوذ هرم آفتاب را میان چادرت به چشم دیده باشی!

اینجا قم است...  دمای هوا 50درجه سانتیگراد بالای صفر........

جهنم سوزان زن های چادری!!!!!!

 

 

منبع:یادداشت های پنهانی من

   + سامی دخت ; ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸