! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

عادت

من رقص دختران هندی را بیشتر از نماز خواندن پدرومادرم دوست می دارم چون آنها با عشق این کار را انجام می دهند اما پدرومادر من از روی عادت نماز می خوانند.


دکتر علی شریعتی

   + سامی دخت ; ٩:٥٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸