! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

 

مرا معلم چشم تو ساحری آموخت...

   + سامی دخت ; ۱۱:٠۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸