! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

خانم محیط زیست

امشب توی بخش خبری 20:30 خانم محیط زیست مهمان خط آزاد بود تا در مورد بحران زیست محیطی اخیر کشور توضیح دهد.آنقدر بی منطق و بی ادبانه!!!!!!! جواب این آقای کامران خان نجف زاده را داد که ما شدیدا برای جامعه زنان تحصیلکرده و فرهیخته اصولگرا متاثر شدیم...

   + سامی دخت ; ٩:٠٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸