! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

دنیا

دنیا رو نگه دار ، می خوام پیاده بشم

   + سامی دخت ; ۸:۱٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸