! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

بهانه

لیز خوردن یه بهانه اس تا دستایی رو که دوست دارم محکمتر فشار بدم

   + سامی دخت ; ۸:۱٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸