! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

آتش

یا رب این آتش که در جان من است

سرد کن زان سان که کردی بر خلیل

 

*کاش بسوزم و تمام شوم...

   + سامی دخت ; ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸