! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

...

باران که می بارد، تو در راهی...

   + سامی دخت ; ٢:۱۳ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸