! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

پدر آسمانی

٢۴ سال است که ساکتی

و من در حسرت یک سلام ساده مانده ام...

روزت مبارک

   + سامی دخت ; ٢:۱٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸