! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

وقتی تموم درها بسته میشن

وقتی تموم درها بسته میشه

 علی بگی دلت شکسته میشه

میگن زمین اسمشو برد و چرخید

دل به هوای او سپرد و چرخید

اسمشو برد و از همه جدا شد

تو این کبود بی نشون رها شد

زنگ رو زد و به رسم پهلوونا

جدا شد از گوشه کهکشونا

زمین بدون اون یه سنگ سرده

عمریه که دور سرش می گرده

   + سامی دخت ; ۱:٥٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸