! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

ارزش

وقتی آدم ها مدام درباره ارزش ها حرف می زنند، آدم می فهمد که ارزش ها توی دردسر افتاده اند":  نیچه

   + سامی دخت ; ۸:٤۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸