! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

دلتنگی

دلم برای غصه های کوچک و بی توقعم تنگ شده

   + سامی دخت ; ۸:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸