! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

 

می مانم برای ساختن و نمی سازم برای ماندن

   + سامی دخت ; ٦:۱٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸