! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

هدیه خدا

چه مغرورانه اشک ریختیم.

چه مغرورانه سکوت کردیم.

چه مغرورانه التماس کردیم.

چه مغرورانه از هم گریختیم.

غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خدا.

هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم و هدیه خداوند را از هم پنهان...

   + سامی دخت ; ۸:٠٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸