! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

خدایا

خدایا!
به من بگو، تو خود چگونه می بینی؟ چگونه قضاوت می کنی؟

   + سامی دخت ; ۸:۱٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸