! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

 

مشکل از سبک عراقی و خراسانی نیست

همه با قافیه عشق مصیبت دارند

   + سامی دخت ; ٧:٤۱ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸