! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

هوس

هوس کردم دوباره داشته باشمت

فقط هوس کردم البته...

اما ، انگار غریبه شدیم

 حالا اینجام

آشتی؟

   + سامی دخت ; ۱۱:۳٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸