! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

هنوز و تا همیشه بی‌قرینه!

 

برای روزهایی که بود
برای روزهایی که هست
برای روزهایی که خواهد بود؛
.
.
.

 «تو اگر نبودی
جهانِ من
بی جفت می‌ماند.»

   + سامی دخت ; ٧:٢٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱