! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

...که جهان خرم از اوست

چشم باز کن!
لبخند بزن!
نگاهم کن!

شعر
همین چشمهای توست
که هر صبح به جهان لبخند می‌زند.

   + سامی دخت ; ٩:٢۳ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱