! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

 

همیشه باید از یک جایی شروع کرد

از اینجا شروع می کنم:

امروز یکشنبه 7تیرماه 1388 ،مصادف با 5رجب 1430

تهران .دفتر کارم...

بعونک یا لطیف

   + سامی دخت ; ٩:٠۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸