! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

او

چیزی که زمانی تصور از دست دادنش را هم نمی کردی، دارد تبدیل می شود به چیزی که به زحمت به خاطر می آوری...

او همان نبود؟ گنجینه با ارزشت !

خب، همین جوریست دیگر...

   + سامی دخت ; ۸:٤٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸