! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

نور

همیشه از تاریکی ترسیده ام ، از سرما و تاریکی .تاریکی یعنی خالی ، یعنی چشمهات بازند و نمی بینی ، یعنی دلت می تپد و چیزی نیست تا دوستش بداری ، یعنی فرق نمی کند زشت زشت باشی یا قشنگ قشنگ.نه دیده می شوی و نه می بینی، انگار اصلا وجود نداشته باشی .

و من دلم نور می خواهد و روشنی ، گرما و تپش ...

بسم الله النور ، بسم الله النور النور...

نویسنده:کوروش علیانی

 

*بوی رمضان بدجوری پیچیده توی سرم..دلم یک رمضان متفاوت می خواهد ...البته اگر ارکان رسانه ای جمهوری اسلامی ایران اجازه دهند!

**گوش شیطون کر ، فردا میریم شماااااااااااااال !قرار گذاشته ایم موبایلها را خاموش کنیم.تلویزیون و اینترنت هم که ممنوع! از همه مهمتر خداحافظی با دنیای بی در و پیکر سیاست!

***داشتم با یکی از دوستام کل کل می کردم. کم آوردم به شدت! نیازمند کلمات و جملات کل آمیزتان هستم

   + سامی دخت ; ۱٠:٠٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸