! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

تو

 و تو چون مصرع شعری زیبا

 سطر برجسته ای از زندگی من هستی.....

   + سامی دخت ; ۸:۱٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸