! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی
» شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤ :: مثل ماه برای آسمان من
» چهارشنبه ٩ اسفند ۱۳٩۱ :: با سکوت حرف می‌زنم
» سه‌شنبه ۱٦ آبان ۱۳٩۱ :: هنوز و تا همیشه بی‌قرینه!
» شنبه ٢٢ مهر ۱۳٩۱ :: ...که جهان خرم از اوست
» دوشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩۱ :: فقط مرا بخوان!
» چهارشنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩۱ :: مرگ پایان کبوتر نیست
» شنبه ٢۸ امرداد ۱۳٩۱ :: از اینکه عاشق توام
» سه‌شنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩۱ :: به تو فکر می‌کنم
» یکشنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩۱ :: پچ‌پچ هزارساله
» شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: رود
» شنبه ۱٤ امرداد ۱۳٩۱ :: پرسه در خیال
» یکشنبه ۸ امرداد ۱۳٩۱ :: قول می‌دهم!
» سه‌شنبه ۳ امرداد ۱۳٩۱ :: شب
» یکشنبه ۱ امرداد ۱۳٩۱ :: باور نمی‌کنم
» جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩۱ :: شمع
» شنبه ۱٧ تیر ۱۳٩۱ :: این واژه‌ها
» جمعه ٢ تیر ۱۳٩۱ :: هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
» یکشنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩۱ :: بی تو این بهار
» چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳٩۱ :: این دل‌گرفتگی های مدام
» دوشنبه ۱٥ خرداد ۱۳٩۱ :: چشم تو، چشمه شوق
» شنبه ٦ خرداد ۱۳٩۱ :: دنیای این روزای من
» شنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: منم ای نگار و چشمی که در انتظار ِ رویت ...
» جمعه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: مادرانه
» جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: امید
» دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: عطر نیلوفر فراوان شد، گمان کردم تویی
» پنجشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: گمت نکنم
» یکشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۱ :: خودخواه،‌ خسته، بی شکیب...
» پنجشنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩۱ :: سوختن
» چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱ :: دردم نهفته به ز طبیبان مدعی...
» دوشنبه ٢۸ فروردین ۱۳٩۱ :: مجنون
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ :: ترس
» سه‌شنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩۱ :: صبور
» یکشنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩۱ :: اینهمه رفتن...
» چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩۱ :: باران
» دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱ :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩۱
» سه‌شنبه ٢۳ اسفند ۱۳٩٠ :: بهارِ نو
» شنبه ٥ آذر ۱۳٩٠ :: پایان
» چهارشنبه ٢ آذر ۱۳٩٠ :: با بغض
» پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠ :: تو پایان هر جست و جوی منی!
» پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠ :: تنهایی
» یکشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩٠ :: عاشقی جرم قشنگی‌ست به انکار مکوش!
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: دلتنگی
» شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٠ :: به آب و آتش اگر می زنم به خاطر توست
» پنجشنبه ۱٩ آبان ۱۳٩٠ :: تو
» سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: باور کن!
» سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠ :: سوختن
» شنبه ۱٤ آبان ۱۳٩٠ :: بازگشت
» پنجشنبه ۱٢ آبان ۱۳٩٠ :: ادای احترام
» چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٠ :: تمامِ ناتمامِ من
» شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠ :: حرفهای ما هنوز ناتمام
» شنبه ٧ آبان ۱۳٩٠ :: دلخوشی
» شنبه ۳٠ مهر ۱۳٩٠ :: این عبورِ ناگزیر
» چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠ :: تکیه گاه بی پناهی دلم شکسته است
» یکشنبه ٢٤ مهر ۱۳٩٠ :: با یه گل بهار نمیشه؟!
» چهارشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩٠ :: روز حافظ
» چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠ :: انتظار
» یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠ :: غریبانه
» چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠ :: دلتنگی
» سه‌شنبه ٢٩ شهریور ۱۳٩٠ :: قول می دهم
» دوشنبه ٢۱ شهریور ۱۳٩٠ :: خوشبختی
» یکشنبه ٢٠ شهریور ۱۳٩٠ :: تو دعای کوچک منی!
» پنجشنبه ۱٧ شهریور ۱۳٩٠ :: شکرانه
» دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠ :: دوشنبه ۱٤ شهریور ۱۳٩٠
» شنبه ۱٢ شهریور ۱۳٩٠ :: معصومیت های از دست رفته
» سه‌شنبه ۸ شهریور ۱۳٩٠ :: ماهِ نو
» دوشنبه ٧ شهریور ۱۳٩٠ :: روایتِ اندوه
» جمعه ٤ شهریور ۱۳٩٠ :: سفر بخیر
» سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠ :: سه‌شنبه ۱ شهریور ۱۳٩٠
» دوشنبه ۳۱ امرداد ۱۳٩٠ :: طعمِ تلخ ِ ...
» شنبه ٢٩ امرداد ۱۳٩٠ :: این شبها
» دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ :: چیزی ز ماه بودن تو کم نمیشود...
» شنبه ٢٢ امرداد ۱۳٩٠ :: سکوت
» دوشنبه ۱٧ امرداد ۱۳٩٠ :: جانستانِ عالم
» شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠ :: بهانه
» چهارشنبه ٥ امرداد ۱۳٩٠ :: کسی توی دلت قرآن میخواند
» سه‌شنبه ٤ امرداد ۱۳٩٠ :: ولا جعله الله اخر العهد منی لزیارتکم...
» پنجشنبه ٢۳ تیر ۱۳٩٠ :: الرحیل!
» سه‌شنبه ٢۱ تیر ۱۳٩٠ :: آرام باش!
» یکشنبه ۱٩ تیر ۱۳٩٠ :: از دل برود هر آنکه از...
» جمعه ۱٧ تیر ۱۳٩٠ :: من و اینهمه سکوت
» چهارشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٠ :: ترسیده ام
» یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠ :: من ِ این روزها
» پنجشنبه ٩ تیر ۱۳٩٠ :: بی وفا
» چهارشنبه ۸ تیر ۱۳٩٠ :: این قرارداد...
» شنبه ٤ تیر ۱۳٩٠ :: هوای تازه
» پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠ :: ...و خانه، خانه توست
» پنجشنبه ٢ تیر ۱۳٩٠ :: ...وخانه، خانه توست
» یکشنبه ٢٩ خرداد ۱۳٩٠ :: ...وخانه، خانه توست
» شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠ :: ...و خانه، خانه توست
» پنجشنبه ٢٦ خرداد ۱۳٩٠ :: و احق بحمدی...
» چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠ :: فقد هربت الیک...
» دوشنبه ٩ خرداد ۱۳٩٠ :: غریبگی
» یکشنبه ۸ خرداد ۱۳٩٠ :: ترسو
» شنبه ٧ خرداد ۱۳٩٠ :: اعتراف
» جمعه ٦ خرداد ۱۳٩٠ :: باورم کن
» چهارشنبه ٤ خرداد ۱۳٩٠ :: با عشق مدتی‌ست ندارم میانه ای
» سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠ :: روز تو...
» دوشنبه ٢ خرداد ۱۳٩٠ :: خسته اما امیدوار...
» شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: برای کوثرانه
» پنجشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: میفهمی؟!
» سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یه حس خوب!
» یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: بودن یا نبودن؟!
» پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠
» پنجشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: شهر من،شهر زادگاه غزل
» سه‌شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: این روزها
» یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: یک خواهرانه‌ی آرام
» شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: ریحانه
» جمعه ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: بهانه ای برای با هم بودن
» چهارشنبه ٧ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: تصویر ِ آخر
» سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: روزمرگی
» یکشنبه ٤ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: تاوان
» شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩٠ :: آرام ِ دلم
» دوشنبه ٢٩ فروردین ۱۳٩٠ :: زنده‌گی
» شنبه ٢٧ فروردین ۱۳٩٠ :: تمام میشوم شبی...
» چهارشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٠ :: اشتباه
» دوشنبه ٢٢ فروردین ۱۳٩٠ :: با بغض بخوان!
» یکشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٠ :: ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش...
» شنبه ٢٠ فروردین ۱۳٩٠ :: که یادش غالبا با من است...
» جمعه ۱٩ فروردین ۱۳٩٠ :: که یادش غالبا با من است...
» چهارشنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٠ :: که یادش غالبا با من است...
» سه‌شنبه ۱٦ فروردین ۱۳٩٠ :: که یادش غالبا با من است...
» دوشنبه ۱٥ فروردین ۱۳٩٠ :: که یادش غالبا با من است...
» یکشنبه ۱٤ فروردین ۱۳٩٠ :: سهم ِ آخر
» جمعه ۱٢ فروردین ۱۳٩٠ :: بهار ِ من
» چهارشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩٠ :: دوری
» دوشنبه ۸ فروردین ۱۳٩٠ :: تو که چشمات...
» شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠ :: بهت،سکوت،تنهایی...
» شنبه ٦ فروردین ۱۳٩٠ :: و یحیی الارض بعد موتها...
» چهارشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٩ :: بهار
» سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩ :: یکی مانده به آخر
» دوشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸٩ :: نوبت ِ عاشقی
» شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩ :: ما گذشتیم و ...
» جمعه ٢٠ اسفند ۱۳۸٩ :: بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی
» پنجشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٩ :: به شکوفه ها،به باران...برسان سلام ما را!
» سه‌شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٩ :: تو..فقط خودت!
» دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩ :: طعم ِ عسل
» یکشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٩ :: من عاشق تو هستم این گفتگو ندارد
» شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩ :: امانت
» چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٩ :: برای دلم
» دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩ :: در خلوت
» یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: من،تو ،غم...
» یکشنبه ۸ اسفند ۱۳۸٩ :: دلخوشی
» شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩ :: لبخندت
» شنبه ٧ اسفند ۱۳۸٩ :: ترس
» پنجشنبه ٥ اسفند ۱۳۸٩ :: خانه پدری
» یکشنبه ۱ اسفند ۱۳۸٩ :: یا ایها العزیز...
» چهارشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٩ :: فعلا...
» دوشنبه ٤ بهمن ۱۳۸٩ :: سلام علی قلب زینب الصبور و لسانها الشکور
» شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٩ :: دلخوشی های دور
» جمعه ۱ بهمن ۱۳۸٩ :: متی ترانا و نراک
» چهارشنبه ٢٩ دی ۱۳۸٩ :: ترس
» سه‌شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٩ :: خبرهای خوب
» دوشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٩ :: جامانده
» شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٩ :: جوانه
» جمعه ٢٤ دی ۱۳۸٩ :: عجل علی ظهورک
» چهارشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٩ :: سکوتم از رضایت نیست
» دوشنبه ٢٠ دی ۱۳۸٩ :: دلتنگی
» یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩ :: پروازِ یک مرد
» شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٩ :: دردِ دل
» چهارشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٩ :: نیستی و ...
» سه‌شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٩ :: ای بُتِ بی مهرِ من
» سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩ :: مرا به خودم برگردان!
» دوشنبه ٦ دی ۱۳۸٩ :: از حوالی ِ اینهمه دوری
» یکشنبه ٥ دی ۱۳۸٩ :: اگر داغ رسم قدیم شقایق نبود...
» شنبه ٤ دی ۱۳۸٩ :: می خواستم عزیز تو باشم، خدا نخواست
» جمعه ۳ دی ۱۳۸٩ :: سلام یعنی خداحافظ!
» چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩ :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩ :: ای سایه! سحرخیزان دلواپس خورشیدند
» دوشنبه ٢٩ آذر ۱۳۸٩ :: باید کسی باشد...
» پنجشنبه ٢٥ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» چهارشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» سه‌شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» دوشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» یکشنبه ٢۱ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» شنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: مجلس تنهایی
» دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩ :: مسافر محرم
» یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩ :: یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩
» یکشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٩ :: برای یک عدد مینا
» شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: بفهم!
» شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٩ :: تکرار
» جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩ :: جمعه ۱٢ آذر ۱۳۸٩
» سه‌شنبه ٩ آذر ۱۳۸٩ :: قناعت به یک سهم ساده
» دوشنبه ۸ آذر ۱۳۸٩ :: چیزی شبیه حرمت حوا شکسته بود!
» یکشنبه ٧ آذر ۱۳۸٩ :: نامه‌ی بلند‎
» شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩ :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٤ آذر ۱۳۸٩ :: می رسد دست شکوه تو به سقف ملکوت
» چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۸٩ :: ها علیٌ بشرٌ کیفَ بَشر
» دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩ :: هوای دلم بارانی‌ست!
» شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩ :: شنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٩
» پنجشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٩ :: دستهایم
» دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩ :: دوشنبه ٢٤ آبان ۱۳۸٩
» شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩ :: همیشه‌ی هنوز من!
» پنجشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٩ :: دلم گرفته...
» چهارشنبه ۱٩ آبان ۱۳۸٩ :: مرگ واژه ها
» سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩ :: مرثیه
» یکشنبه ۱٦ آبان ۱۳۸٩ :: ...و بهشت همان خانه کوچک بود
» چهارشنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٩ :: گلایه
» سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩ :: نامه ها
» یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩ :: فاطمه‌محیا
» شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩ :: یک نخ سکوت،هزار نخ تنهایی
» جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩ :: ...زین عشق به خود می نازم
» سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩ :: ب ا ر ا ن
» سه‌شنبه ٤ آبان ۱۳۸٩ :: رفتنت به صلاح ما نیست
» یکشنبه ٢ آبان ۱۳۸٩ :: این حتما خود ِ تو هستی
» شنبه ۱ آبان ۱۳۸٩ :: زخم
» جمعه ۳٠ مهر ۱۳۸٩ :: باید راه بیفتیم
» چهارشنبه ٢۸ مهر ۱۳۸٩ :: من، تو، شعر
» سه‌شنبه ٢٧ مهر ۱۳۸٩ :: غریبه
» دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸٩ :: کبوترانه
» یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩ :: دلگیری..این روزها
» شنبه ٢٤ مهر ۱۳۸٩ :: سفر
» پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ :: این واژه ها که هیات زائر گرفته اند...
» پنجشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٩ :: وقتی...
» سه‌شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٩ :: مَرد باش!
» یکشنبه ۱۸ مهر ۱۳۸٩ :: محال ِ من!
» شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩ :: شنبه ۱٧ مهر ۱۳۸٩
» جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩ :: جمعه ٩ مهر ۱۳۸٩
» چهارشنبه ٧ مهر ۱۳۸٩ :: قرار ِ دلم
» سه‌شنبه ٦ مهر ۱۳۸٩ :: قانون
» یکشنبه ٤ مهر ۱۳۸٩ :: همین قدر ساده...
» شنبه ۳ مهر ۱۳۸٩ :: سماع سوختن
» پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩ :: پاییز
» چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩ :: نیفتی؟!
» سه‌شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٩ :: معصومیت
» دوشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸٩ :: پاییز ِمن
» یکشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٩ :: درگیری
» شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩ :: اطمینان
» جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩ :: برای مخاطب خاصی که تو هستی!
» جمعه ٢٦ شهریور ۱۳۸٩ :: دوباره
» پنجشنبه ٢٥ شهریور ۱۳۸٩ :: این روزها
» چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩ :: چشم به راه
» چهارشنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸٩ :: مرثیه تنهایی
» سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩ :: انگار شکسته ام...
» دوشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٩ :: جهاد
» یکشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٩ :: امید
» شنبه ٢٠ شهریور ۱۳۸٩ :: آوارگی
» جمعه ۱٩ شهریور ۱۳۸٩ :: نگاهت
» پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩ :: بدرقه
» چهارشنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸٩ :: نگرانم
» سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩ :: رویای روشن
» دوشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٩ :: راز
» جمعه ۱٢ شهریور ۱۳۸٩ :: قدس
» پنجشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٩ :: فرصت ِ آخر
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩ :: علی(ع)
» سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩ :: روز جهانی وبلاگ
» دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩ :: دوشنبه ۸ شهریور ۱۳۸٩
» یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩ :: تسبیح
» شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩ :: تو چقدر بایدی!
» شنبه ٦ شهریور ۱۳۸٩ :: اتفاق
» پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩ :: پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩
» چهارشنبه ۳ شهریور ۱۳۸٩ :: امشب از جام تولای وی افطار کنید
» سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩ :: ای که از کوچه معشوقه ما می گذری!
» یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩ :: که یادش غالبا با من است...
» شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩ :: ساعی نامه
» جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩ :: نگاه ِ ماه
» پنجشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸٩ :: ساعی نامه
» سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩ :: این سیاهی پُر نور
» سه‌شنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸٩ :: ساعی نامه
» یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩ :: ماه ِ من
» یکشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٩ :: ساعی نامه
» شنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٩ :: ساعی نامه
» جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩ :: ساعی نامه
» جمعه ٢٢ امرداد ۱۳۸٩ :: قرار
» پنجشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٩ :: و بذکرک عاش قلبی...
» چهارشنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸٩ :: میهمانی
» سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩ :: ساعی نامه
» دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: غربت
» دوشنبه ۱۸ امرداد ۱۳۸٩ :: محبت
» شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: فهمیده ام ...
» شنبه ۱٦ امرداد ۱۳۸٩ :: پروانگی
» چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩ :: تنهایی
» یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩ :: نام ِکوچک
» شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٩ :: گرگ و میش
» جمعه ۸ امرداد ۱۳۸٩ :: من به خود نآمدم اینجا !
» پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩ :: شبیه ِ زندگی
» پنجشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٩ :: بی حساب می شویم!
» سه‌شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٩ :: دست ِ آخر
» دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩ :: لیت شعری أین استقرت بک النوی
» یکشنبه ۳ امرداد ۱۳۸٩ :: رسوایی
» شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩ :: پرواز
» شنبه ٢ امرداد ۱۳۸٩ :: انتظار
» جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩ :: امید
» جمعه ۱ امرداد ۱۳۸٩ :: آرامش
» پنجشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٩ :: پاراگراف ِ یکم
» چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩ :: دلخوشی
» سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ :: یکسالگی
» سه‌شنبه ٢٩ تیر ۱۳۸٩ :: هم ترانه
» دوشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٩ :: توهم
» یکشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٩ :: مستانه
» شنبه ٢٦ تیر ۱۳۸٩ :: این حال ِ من ِ بی توست...
» جمعه ٢٥ تیر ۱۳۸٩ :: عروس ِ ماه
» چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩ :: صاحب رایة الحسین...
» چهارشنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٩ :: سَفینةُ الحسین...
» سه‌شنبه ٢٢ تیر ۱۳۸٩ :: خاموش
» دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩ :: شاید
» دوشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸٩ :: باید
» یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩ :: من..همین خودم!
» یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩ :: رها
» شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: چند دقیقه خوشبختی!
» شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩ :: لابه لای اینهمه سکوت
» جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩ :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩ :: درخواست
» پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩ :: باب الحوائج
» چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: شکرانه
» چهارشنبه ۱٦ تیر ۱۳۸٩ :: شاید !!! درد ِ دل...
» دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩ :: ببخش!
» دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩ :: رویای ِ تازه
» یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩ :: هنوز ، گاهی...
» یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩ :: از مرز انزوا
» شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٩ :: رهایی
» جمعه ۱۱ تیر ۱۳۸٩ :: حال ِ این روزهایم شوریدگی‌ست
» پنجشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٩ :: هم‌نَفَس
» سه‌شنبه ۸ تیر ۱۳۸٩ :: نزدیکتر بیا
» دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩ :: معشوق ِ پنهان
» یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩ :: دیوانگی ...همین روزها!
» یکشنبه ٦ تیر ۱۳۸٩ :: سیب
» جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩ :: حسرت های فصلی
» جمعه ٤ تیر ۱۳۸٩ :: تو
» پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩ :: لبخند
» پنجشنبه ۳ تیر ۱۳۸٩ :: مهر یعنی خورشید ، یعنی تو!
» چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩ :: خیس
» چهارشنبه ٢ تیر ۱۳۸٩ :: کسی این دور و برها نیست...
» سه‌شنبه ۱ تیر ۱۳۸٩ :: تَلخ ، بدون شِکَر
» دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩ :: ش ی ر ا ز
» یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩ :: این روزها
» شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٩ :: لحظه های خالی
» جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ :: یعنی تمام؟!
» جمعه ٢۸ خرداد ۱۳۸٩ :: کمی صبح ، کمی دل تنگی
» چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩ :: بودن یا نبودن
» سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩ :: انتظار
» دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩ :: آرزو
» دوشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٩ :: خلصه
» یکشنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸٩ :: قصه ی عادت
» شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٩ :: یه روز ، یه جا ، نوستالژی
» جمعه ٢۱ خرداد ۱۳۸٩ :: غم
» پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩ :: قرار
» پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩ :: نذر
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩ :: آسمان
» چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩ :: ماه ِ من باش!
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩ :: باورم کن
» سه‌شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۸٩ :: کمی تا قسمتی آفتابگردان
» دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: از من گل بکار!
» دوشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸٩ :: لالایی
» یکشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٩ :: رویای باغ در نیمه شب
» شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩ :: هراس
» جمعه ۱٤ خرداد ۱۳۸٩ :: امام ِعشق
» چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩ :: کوثر
» سه‌شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٩ :: از نو
» دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩ :: ضریح
» یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: خواب
» یکشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٩ :: سیب
» شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩ :: فراموش شدگان
» شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٩ :: مترسک
» جمعه ٧ خرداد ۱۳۸٩ :: بادبادک
» پنجشنبه ٦ خرداد ۱۳۸٩ :: حالا دیگر...
» چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩ :: قاف
» چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩ :: الیس الله بکاف عبده؟
» چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩ :: من، همان من...
» سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩ :: خیلی دور،خیلی نزدیک
» سه‌شنبه ٤ خرداد ۱۳۸٩ :: نَفَس
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: غیرت
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: چشم به راه
» دوشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٩ :: هوا
» یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: سوختن
» یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: قصه
» یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩ :: علی(ع)
» شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: روایت اندوه
» شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩ :: درد ِ دل
» جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: خواب
» جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یک بار ِ دیگر...
» جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آغاز و پایان
» پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تحریم فیس بوک
» پنجشنبه ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اگر...
» دوشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سکوت
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دستها
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: فاطمه
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آه
» یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بیزار
» شنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دوسالانه
» جمعه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: امروز - تهران
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: قدرشناسی
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تماشایی
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: احوالپرسی
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بغض
» پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: درس ِمهر
» چهارشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دروغ
» سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هوایت
» سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: این روزها...
» یکشنبه ۱٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حرمت
» شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دعا
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بازی
» جمعه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سلام
» سه‌شنبه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: قاصدک
» دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دیوار
» یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اعتراف
» یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: درد
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: زحمت
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نام
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: معلم
» شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: گم شدن
» جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آخر شاهنامه
» جمعه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: سایه
» پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هم سر
» پنجشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یادت
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حیف
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: حسرت
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: فاطمیه
» چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نوشتن
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بهانه
» سه‌شنبه ٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تا همیشه
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: نشانی
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: اولین
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: قلب
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: رفتن
» دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: وعده
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: قرار
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: آخرین
» یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: گل
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: صدا
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دعا
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: طلسم
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هان؟!
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تمام
» شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: انتظار
» جمعه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: لیلی
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: هِی...
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: دیوانگی
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: گمشده
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: تردید
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: یادگاری
» پنجشنبه ٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: شکستن
» چهارشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٩ :: بی مرز و بی صدا
» سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: عزیز ِ دلم...
» سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: چشمهایت
» سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩ :: عدالت
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: او
» دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩ :: زخم
» یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩ :: آرامش
» شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩ :: قرآن
» شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩ :: گناه اول
» شنبه ٢۸ فروردین ۱۳۸٩ :: قلم
» جمعه ٢٧ فروردین ۱۳۸٩ :: دور
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: ترس
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: ترس
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: ترس
» پنجشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸٩ :: ترس
» دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ :: بی قرار
» دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ :: شلوغم
» دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ :: سرخوشی
» دوشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸٩ :: پدر
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: نبودنهایت
» چهارشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٩ :: نبودنهایت
» سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: نبودنهایت
» سه‌شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٩ :: نبودنهایت
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩ :: نبودنهایت
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩ :: نبودنهایت
» دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩ :: برای سید مرتضا...
» یکشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٩ :: خانه خراب
» جمعه ۱۳ فروردین ۱۳۸٩ :: دستها
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩ :: پناه
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩ :: شکستن
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩ :: تنهایی
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩ :: پایان
» پنجشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٩ :: دور
» چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩ :: دین ِ کارآمد
» چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٩ :: چاردیواری
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: شکر
» سه‌شنبه ۱٠ فروردین ۱۳۸٩ :: افتادن
» دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩ :: جانم
» دوشنبه ٩ فروردین ۱۳۸٩ :: عنوان سال
» یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩ :: تو
» یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩ :: باور کن
» یکشنبه ۸ فروردین ۱۳۸٩ :: عادت
» شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩ :: ترجمه
» شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩ :: سوغاتی
» شنبه ٧ فروردین ۱۳۸٩ :: دچار
» جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩ :: جامانده
» جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩ :: جفا و خفا
» جمعه ٦ فروردین ۱۳۸٩ :: دوباره سلام!
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: نوروز
» پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸ :: تلخی ِ بی پایان
» سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ :: ...و اینک بهار
» سه‌شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸۸ :: سالنامه
» دوشنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸۸ :: دعا
» یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ :: بانو
» یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ :: 137
» یکشنبه ٢۳ اسفند ۱۳۸۸ :: بغض
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: م ا د ر
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: بهاری
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: بی خبری
» شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸۸ :: ممنون
» پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: هم سر
» پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: سادگی
» پنجشنبه ٢٠ اسفند ۱۳۸۸ :: مرد
» سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ :: دلخوشی
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: بهای عشق
» دوشنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸۸ :: ارزش آدمها
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: تلخ
» یکشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸۸ :: فریاد
» جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸ :: ماه
» جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸ :: سکوت
» پنجشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸۸ :: یا ایها العزیز...
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸ :: یا ایها العزیز...
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸ :: یا ایها العزیز...
» چهارشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸۸ :: یا ایها العزیز...
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: یا ایها العزیز...
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: یا ایها العزیز مسنا ...
» سه‌شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ :: مهربانی
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: تهوع
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: او
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: ایمان
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: آرامش
» یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ :: امید
» شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸ :: فضای مجازی
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸ :: کاش...
» پنجشنبه ٦ اسفند ۱۳۸۸ :: نادان ِ دوست
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: خدایا!
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: صبر
» چهارشنبه ٥ اسفند ۱۳۸۸ :: امید
» سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸ :: داستان ِ سیستان
» دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸ :: عادت
» یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸ :: زنده گی
» شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸ :: دو نفره
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: تنهایی
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: باران
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: جیره بندی
» پنجشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸۸ :: عروسک
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: من ،خودم
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: غرور
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: چرخه
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: زندگی
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: دلم روشن است...
» سه‌شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸۸ :: خودم
» پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸ :: نه؟!
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: به تموم واژه ها...
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: حیف
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: عاشق
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: بهشت
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: مفت
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: خاطرات
» چهارشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸۸ :: صدایت
» سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸۸
» دوشنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸۸ :: دوستت دارم
» یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸ :: حسرت
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: سیم آخر
» شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸ :: مخاطب خاص
» جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸ :: مساوی
» جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸ :: پر
» پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸ :: برو
» پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸ :: پنهان گریه ها
» پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸ :: بیچاره
» پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸ :: درد
» سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ :: امام
» سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ :: کتمان
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: مضطر
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: بیهوده
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: دلم
» یکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸۸ :: تو یا من؟
» شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: نسل اخیر
» شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: ظواهر
» شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸ :: مریض
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: تخریب
» پنجشنبه ۸ بهمن ۱۳۸۸ :: نرگس
» چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: سرک بکش
» چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ :: دیر
» سه‌شنبه ٦ بهمن ۱۳۸۸ :: بهشت
» دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸ :: وزیر
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: دیدار
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: تعبیر
» یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸ :: کم کم
» شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸ :: دلسوزی
» شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸ :: سایه
» شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸ :: خوشبختی
» پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸ :: او
» چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: شکایت
» چهارشنبه ۳٠ دی ۱۳۸۸ :: خدا کند
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: سوختن
» سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ :: جلوتر نیا
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: فرار
» دوشنبه ٢۸ دی ۱۳۸۸ :: بتاب
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: دلواپس
» یکشنبه ٢٧ دی ۱۳۸۸ :: بی تو
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: دوستش دارم
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: همان
» شنبه ٢٦ دی ۱۳۸۸ :: دیدن
» جمعه ٢٥ دی ۱۳۸۸ :: یک قلم
» چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸ :: جانم
» سه‌شنبه ٢٢ دی ۱۳۸۸ :: بودنت
» دوشنبه ٢۱ دی ۱۳۸۸ :: آخرش
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: عادت
» شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸ :: باران
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ :: شبح
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ :: سکوت
» جمعه ۱۸ دی ۱۳۸۸ :: اجابت
» پنجشنبه ۱٧ دی ۱۳۸۸ :: رسم
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: تو
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: خدا
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: هستی
» چهارشنبه ۱٦ دی ۱۳۸۸ :: شکاف نسلها
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: وطن
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: آرزو
» سه‌شنبه ۱٥ دی ۱۳۸۸ :: عذرخواهی یک دقیقه ای
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: آخرین پست، اولین نصیحت...
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: یادت
» سه‌شنبه ۳ آذر ۱۳۸۸ :: سوختن
» یکشنبه ۱ آذر ۱۳۸۸ :: روزمرگی
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: زخم
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: تاسف
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: دستانت
» شنبه ۳٠ آبان ۱۳۸۸ :: پارازیت
» جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ :: بخشش
» جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ :: مرگ
» جمعه ٢٩ آبان ۱۳۸۸ :: جماعت
» پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ :: دیشب
» پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ :: لذت
» پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ :: آرامش
» پنجشنبه ٢۸ آبان ۱۳۸۸ :: ما
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: عزیز
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: از نو
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: فهمیدن
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: باران
» چهارشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸۸ :: هنوز
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: کسی این دور و برها نیست
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: هیچکس
» سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸ :: خسته
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: پایان؟
» دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸۸ :: ترس
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: اگر...
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: کلافه
» یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸۸ :: زخم
» شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸ :: الحب...
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: برای همیشه
» چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸ :: یوسف
» سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: آرامش
» سه‌شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸۸ :: وسیله
» دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳۸۸ :: تکیه گاه
» جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸ :: لال
» جمعه ۸ آبان ۱۳۸۸ :: قلب
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: 8/8/88
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: رویا
» چهارشنبه ٦ آبان ۱۳۸۸ :: فردا
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸ :: دلهره
» سه‌شنبه ٥ آبان ۱۳۸۸ :: این روزها
» دوشنبه ٤ آبان ۱۳۸۸ :: ثانیه ها
» یکشنبه ۳ آبان ۱۳۸۸ :: شاهچراغ
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ :: محال
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ :: سهم
» شنبه ٢ آبان ۱۳۸۸ :: زجر
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ :: نیامدنت
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ :: تسبیح
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ :: هیچ
» جمعه ۱ آبان ۱۳۸۸ :: تنفر
» چهارشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸۸ :: همیشه
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: نبودنت
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: نفس گیر
» سه‌شنبه ٢۸ مهر ۱۳۸۸ :: روز لیلی ها
» دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: خواهر
» دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: خسته
» دوشنبه ٢٧ مهر ۱۳۸۸ :: شناختن
» یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸ :: هوایت
» چهارشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸۸ :: نگاهم کن
» سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸ :: س ی ب
» دوشنبه ٢٠ مهر ۱۳۸۸ :: خوب یا بد؟
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ :: سیاست-دیانت
» یکشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸۸ :: برای دخترم!
» جمعه ۱٧ مهر ۱۳۸۸ :: دیر
» پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸ :: بدقولی
» چهارشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸۸ :: یاس
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: مامان
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: تب
» دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸ :: بغض
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: خلوت
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: بها
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: ارزش
» شنبه ۱۱ مهر ۱۳۸۸ :: خواب
» جمعه ۱٠ مهر ۱۳۸۸ :: عشق
» پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۸ :: گِل
» چهارشنبه ۸ مهر ۱۳۸۸ :: عاشقی کن...
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: بیقرار
» سه‌شنبه ٧ مهر ۱۳۸۸ :: تولدت مبارک
» دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸ :: نعمت
» دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸ :: نیستی که ببینی...
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: فراموشی
» یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸ :: دلم
» شنبه ٤ مهر ۱۳۸۸ :: پاییز
» پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸ :: ترانه سکوت
» پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸ :: ب ا ر ا ن
» پنجشنبه ٢ مهر ۱۳۸۸ :: تلخ
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: همت
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: دفاع
» چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸ :: دل خوشی...
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: تکیه بده
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: خسته
» سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸۸ :: ساعی
» یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸ :: ...
» یکشنبه ٢٩ شهریور ۱۳۸۸ :: ماه
» پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸ :: کل کل
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٢٤ شهریور ۱۳۸۸ :: ماه
» دوشنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸۸ :: کفش
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: نذر
» شنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸۸ :: سروش
» جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸ :: نادر
» جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸ :: علامه 2
» جمعه ٢٠ شهریور ۱۳۸۸ :: علامه1
» چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸۸ :: ورق بزن
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ :: قدر
» سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸ :: ممنون
» دوشنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸۸ :: بهار
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ :: خداحافظی
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ :: سخن نیک
» شنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸۸ :: چشمهایش
» پنجشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸۸ :: معجزه
» دوشنبه ٩ شهریور ۱۳۸۸ :: الگوی خیاطی
» سه‌شنبه ۳ شهریور ۱۳۸۸ :: تعطیل
» دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸ :: شهر بدها
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: یادت بخیر
» یکشنبه ۱ شهریور ۱۳۸۸ :: غریب
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸ :: تنهایی
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸ :: سهم من
» شنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸۸ :: ستاره ام
» پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸ :: رمضان
» چهارشنبه ٢۸ امرداد ۱۳۸۸ :: درباره الی
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸ :: هیچ!
» سه‌شنبه ٢٧ امرداد ۱۳۸۸ :: سقوط
» دوشنبه ٢٦ امرداد ۱۳۸۸ :: او
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸ :: نور
» چهارشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸۸ :: تو
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: ...متاسفم
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: نرگس
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: دل
» سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸ :: رفتنت
» شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸ :: تب تلخ
» شنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸۸ :: روز خبرنگار
» پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸ :: پنجشنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸۸
» چهارشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸۸ :: فاصله مجاز بین پیشانی تا زمین
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ :: بی قرار
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ :: !
» سه‌شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸۸ :: می میرم
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸ :: بارباباپا
» چهارشنبه ٧ امرداد ۱۳۸۸ :: بغض
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ :: سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٦ امرداد ۱۳۸۸ :: غم
» دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸ :: هشدار!
» یکشنبه ٤ امرداد ۱۳۸۸ :: محض اطلاع
» شنبه ۳ امرداد ۱۳۸۸ :: برای محسن روح الامینی
» سه‌شنبه ۳٠ تیر ۱۳۸۸ :: مهمان
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٩ تیر ۱۳۸۸ :: دعا
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸ :: گمشده
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸ :: خدا
» یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸ :: یه سوال؟
» شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸ :: شنبه ٢٧ تیر ۱۳۸۸
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸ :: اعتقاد
» پنجشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸۸ :: احساسات
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: تکرار
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: دلم
» چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: جهنم
» دوشنبه ٢٢ تیر ۱۳۸۸ :: عادت
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٢۱ تیر ۱۳۸۸ :: خسته نشو
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: عصر جمعه
» جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸ :: رفت
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: خانم محیط زیست
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: قصه های...
» پنجشنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۸ :: استغفار
» چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸ :: کتاب
» چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸ :: دنیا
» چهارشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸۸ :: بهانه
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: کمک
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: اطلاع رسانی
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: اما
» سه‌شنبه ۱٦ تیر ۱۳۸۸ :: آتش
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: ...
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: پدر آسمانی
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: همسرم
» دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳۸۸ :: وقتی تموم درها بسته میشن
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: شیرین
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: ارزش
» یکشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸۸ :: دلتنگی
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: هی.... بی قرار
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: در چشم باد
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: نزدیک
» شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸ :: شنبه ۱۳ تیر ۱۳۸۸
» جمعه ۱٢ تیر ۱۳۸۸ :: باشد...
» پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸ :: هدیه خدا
» پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸ :: پروانه
» پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸۸ :: مخالف من
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: صدرا
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: خدایا
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: سقا
» چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸۸
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: هوس
» سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸ :: نیستی که...
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: سطحی نگری
» دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸ :: دوشنبه ۸ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸ :: یکشنبه ٧ تیر ۱۳۸۸
» چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸ :: چهارشنبه ٢٧ خرداد ۱۳۸۸