! دلم روشن است

... دلم روشن است که روزی از زوایای گریه هایم ظهور می کنی

مثل ماه برای آسمان من

 

 

بی برو و برگرد؛
بی حرف پیش و پس؛
امسال سال تو بود دخترم.
زین پس تمام زمستانهای عمرم
برای تو بهار می شود...

   + سامی دخت ; ۸:۳٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤